Bjerring-Hansen, J., & Ørtoft Rasmussen, S. (2023). Litteratursociologi og kvantitative litteraturstudier: Den historiske roman i det moderne gennembrud som case. Passage - Tidsskrift for Litteratur Og Kritik, 38(89), 171–189. Hentet fra https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137987