Skjerdingstad, K. I., & Tveit, Åse K. (2023). Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner. Passage - Tidsskrift for Litteratur Og Kritik, 38(89), 137–154. Hentet fra https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137914