Jelsbak, T. (2023). “A Danish Genius of Madness” : Tove Ditlevsens comeback og globale gennembrud som litteratursociologisk case. Passage - Tidsskrift for Litteratur Og Kritik, 38(89), 43–59. Hentet fra https://tidsskrift.dk/passage/article/view/137909