(1)
Bolt, M. Kunst, Kapitalisme, Revolution Og Kommunisering. PAS 2010, 25.