(1)
Pennlert, J. Meningen Med Metoden: Litteratursociologiska Metoddiskussioner Då Och Nu. Passage 2023, 38, 155-169.