[1]
Bjerring-Hansen, J. og Ørtoft Rasmussen, S. 2023. Litteratursociologi og kvantitative litteraturstudier: Den historiske roman i det moderne gennembrud som case. Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik. 38, 89 (jun. 2023), 171–189.