[1]
Skjerdingstad, K.I. og Tveit, Åse K. 2023. Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner. Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik. 38, 89 (jun. 2023), 137–154.