[1]
Janson, O. 2023. Litterär Kvinnokamp, anno 2014 : Feminismens funktioner i receptionen av Kristina Sandbergs Maj-trilogi. Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik. 38, 89 (jun. 2023), 61–75.