[1]
Jelsbak, T. 2023. “A Danish Genius of Madness” : Tove Ditlevsens comeback og globale gennembrud som litteratursociologisk case. Passage - Tidsskrift for litteratur og kritik. 38, 89 (jun. 2023), 43–59.