Halskov, S. K., og S. K. Hansen. “Interview Med Sara Hagemann: »Hvis Man Vil påvirke Samfundet Og Det Politiske System, Så Skal Man forstå, Hvordan Det Fungerer«”. Økonomi & Politik, bd. 95, nr. 2, oktober 2022, s. 23-28, doi:10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134161.