[1]
D. B. Pedersen, “Abstracts”, okonomi-og-politik, bd. 95, nr. 2, s. 171–174, okt. 2022.