[1]
N. K. Lüders Kaalund, “Mellem (post)kolonialitet og videnskab: Hinrich Rinks forskningsnetværk i Grønland og idéen om en international arktisk forskningshub”, okonomi-og-politik, bd. 94, nr. 2, jun. 2021.