Lüders Kaalund, N. K. (2021) “Mellem (post)kolonialitet og videnskab: Hinrich Rinks forskningsnetværk i Grønland og idéen om en international arktisk forskningshub”, Økonomi & Politik, 94(2). doi: 10.7146/okonomiogpolitik.v94i2.127554.