Halskov, Simon Knokgaard, og Simon Kjær Hansen. 2022. “Interview Med Sara Hagemann: »Hvis Man Vil påvirke Samfundet Og Det Politiske System, Så Skal Man forstå, Hvordan Det Fungerer«”. Økonomi & Politik 95 (2):23-28. https://doi.org/10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134161.