Lüders Kaalund, N. K. (2021). Mellem (post)kolonialitet og videnskab: Hinrich Rinks forskningsnetværk i Grønland og idéen om en international arktisk forskningshub. Økonomi & Politik, 94(2). https://doi.org/10.7146/okonomiogpolitik.v94i2.127554