Petersen, Árni J. (2020). Drømmen om olien. Økonomi &Amp; Politik, 93(4), 61–72. https://doi.org/10.7146/okonomi-og-politik.v93i4.123459