(1)
Halskov, S. K.; Hansen, S. K. Interview Med Sara Hagemann: »Hvis Man Vil påvirke Samfundet Og Det Politiske System, Så Skal Man forstå, Hvordan Det Fungerer«. okonomi-og-politik 2022, 95, 23-28.