Stegger Gemzøe, Anna, Alexandra Fogtmann-Schulz, Solveig Sandal Johnsen, Jesper Boserup Thestrup, Claus Rosenkrantz Hansen, Rasmus Rindom Riise, og Rie Karen Marie Iversen. “Danske OA-Tidsskrifter Og Directory of Open Access Journals (DOAJ)”. OJS på dansk 14, no. 14 (februar 9, 2023). Set februar 21, 2024. https://tidsskrift.dk/ojssb/article/view/136014.