Stegger Gemzøe, A., A. Fogtmann-Schulz, S. Sandal Johnsen, J. Boserup Thestrup, C. Rosenkrantz Hansen, R. Rindom Riise, og R. K. M. Iversen. “Danske OA-Tidsskrifter Og Directory of Open Access Journals (DOAJ)”. OJS På Dansk, bd. 14, nr. 14, februar 2023, doi:10.7146/ojssb.v14i14.136014.