Stegger Gemzøe, A., Fogtmann-Schulz, A., Sandal Johnsen, S., Boserup Thestrup, J., Rosenkrantz Hansen, C., Rindom Riise, R. og Iversen , R. K. M. (2023) “Danske OA-tidsskrifter og Directory of Open Access Journals (DOAJ)”, OJS på dansk, 14(14). doi: 10.7146/ojssb.v14i14.136014.