Stranack (forfatter), K. og Frederiksen (red.), N. E. (2018) “Modul 7: Sektionsredaktørens svar på bedømmerens vurdering - Responding to the Reviews”, OJS på dansk, 9(8). doi: 10.7146/ojssb.v9i8.104833.