FREDERIKSEN, N. E. Hypothes.is – Nyt plug-in i OJS *Bemærk rettelse*. OJS på dansk, v. 7, n. 7, 19 feb. 2016.