(1)
Frederiksen, N. E. Objects For Review / Materialer Til Anmeldelse. OJSSB 2016, 7.