[1]
Stegger Gemzøe, A., Fogtmann-Schulz, A., Sandal Johnsen, S., Boserup Thestrup, J., Rosenkrantz Hansen, C., Rindom Riise, R. og Iversen , R.K.M. 2023. Danske OA-tidsskrifter og Directory of Open Access Journals (DOAJ). OJS på dansk. 14, 14 (feb. 2023). DOI:https://doi.org/10.7146/ojssb.v14i14.136014.