[1]
M. Nimgaard, “ Displacement-hypotesen og digital determinisme: - Sociokulturelle perspektiver på digitale mediers betydning for børns udvikling”., NU, bd. 51, nr. 1, s. 5–30, sep. 2023.