Petersen, K. E. (2009) “Omsorg for socialt udsatte børn – en analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutioner”, Nordiske Udkast, 37(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nu/article/view/7260 (Set: 18august2019).