Nimgaard, M. (2023) “ Displacement-hypotesen og digital determinisme: - Sociokulturelle perspektiver på digitale mediers betydning for børns udvikling”., Nordiske Udkast, 51(1), s. 5–30. doi: 10.7146/nu.v51i1.140347.