Nimgaard, M. (2023). Skærmtid, Displacement-hypotesen og digital determinisme: - Sociokulturelle perspektiver på digitale mediers betydning for børns udvikling. Nordiske Udkast, 51(1), 5–30. https://doi.org/10.7146/nu.v51i1.140347