(1)
Prip, A.; Liljegren, R. Et Hverdagsliv I Forandring – Brud Og læreprocesser I kræftramtes Liv. NU 2009, 37.