Skagen, A. (2023). The Original Portrayal of Mozart’s Don Giovanni : Magnus Tessing Schneider. Nordic Theatre Studies, 34(1), 129–130. https://doi.org/10.7146/nts.v34i1.137931