Gjestrum, Liv, Kim Tallerås, og Åse Tveit. “‘Vi søker Deg Med Relevant høyere utdanning’: Kompetansebehov I Det Bibliotekfaglige Profesjonsfeltet”. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 7, no. 3 (december 17, 2018): 21-41. Set juli 23, 2019. https://tidsskrift.dk/ntik/article/view/111486.