[1]
J. Røgler og T. Høivik, “Omløpstallet som styringsverktøy”, NTIK, bd. 4, nr. 3, s. 53–66, mar. 2015.