[1]
N. Ebeltoft, P. Lykkja, og A. Hegnes, “Tverrfaglig forskningsstøtte - et FagSosioTeknisk grenseobjekt”, NTIK, bd. 7, nr. 3, s. 89-103, dec. 2018.