Sørensen, A. S. (2017) “Formidlingsstrategier: En grundbog om kulturinstitutionernes formidling”, Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 6(1), s. 63–65. doi: 10.7146/ntik.v6i1.98960.