Røgler, J. og Høivik, T. (2015) “Omløpstallet som styringsverktøy”, Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 4(3), s. 53–66. doi: 10.7146/ntik.v4i3.25891.