Røgler, Jannicke, og Tord Høivik. 2015. “Omløpstallet Som styringsverktøy”. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling 4 (3):53-66. https://doi.org/10.7146/ntik.v4i3.25891.