Gjestrum, Liv, Kim Tallerås, og Åse Tveit. 2018. “‘Vi søker Deg Med Relevant høyere utdanning’: Kompetansebehov I Det Bibliotekfaglige Profesjonsfeltet”. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling 7 (3), 21-41. https://doi.org/10.7146/ntik.v7i3.111486.