Sørensen, A. S. (2017). Formidlingsstrategier: En grundbog om kulturinstitutionernes formidling. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 6(1), 63–65. https://doi.org/10.7146/ntik.v6i1.98960