Christensen, H. D. (2016). Museumssociologi : En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi (2008). Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 5(2), 73–77. https://doi.org/10.7146/ntik.v5i2.25869