(1)
Ligaard, E. E. “Hva hører Du på?” - Refleksioner over ”SKAM-musikken”. NTIK 2017, 6, 54-59.