(1)
Røgler, J.; Høivik, T. Omløpstallet Som styringsverktøy. NTIK 2015, 4, 53-66.