(1)
Ebeltoft, N.; Lykkja, P.; Hegnes, A. Tverrfaglig forskningsstøtte - Et FagSosioTeknisk Grenseobjekt. NTIK 2018, 7, 89-103.