[1]
Røgler, J. og Høivik, T. 2015. Omløpstallet som styringsverktøy. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling. 4, 3 (mar. 2015), 53–66. DOI:https://doi.org/10.7146/ntik.v4i3.25891.