1.
Aarflot AH. Norsk dataterminologi - Undersøkelse av norske avløserord og engelske importord i fagtekster og populærfaglige tekster innen dataområdet før og nå. NSL [Internet]. 1. januar 2003 [henvist 25. september 2021];(6). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19383