1.
Vikør L. Skandinaviske lærebøker i leksikografi og leksikologi –tverrnasjonalt oversyn og vurdering. NSL [Internet]. 1. januar 2006 [henvist 2. juni 2020];0(8). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19310