1.
Fjeld RV, Nygaard L. Neologismer i norsk Kartlegging av leksikalsk språkendring før og nå. NSL [Internet]. 1. januar 2010 [henvist 24. september 2021];(10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19264