1.
Skjöldberg E. Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665). NSL [Internet]. 1. januar 2010 [henvist 24. september 2021];(10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19261