1.
Myking J. Har leksikografien bruk for omgrepet ’motivasjon’?. NSL [Internet]. 1. januar 2010 [henvist 18. september 2021];(10). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19255