1.
Jónsson J. <em>Íslenskt orðanet</em&gt;: Tekstbasert kartlegging og presentasjon av leksikalske relasjoner. NSL [Internet]. 1. december 2018 [henvist 25. februar 2020];0(14):1-17. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/117610