Vikør, Lars S. “Fleirgenerasjonsordbøker Og Tida”. Nordiske Studier i Leksikografi, no. 4 (januar 1, 1997). Set september 25, 2021. https://tidsskrift.dk/nsil/article/view/19586.